Offerings

Price

Offerings

Price

Offerings

Price

Ganapathihomam

25

Umaa maheswara Pooja

151

Thidappally Nivedhyam

40

Mruthyunjaya Homam

101

Neeranjanam

30

Vara Nivedhyam(Yakshi ammakku)

60

Karukahomam

51

Kethupooja

60

Trumathuram

20

Lakhuthilakahomam

125

Shaniswarapooja (Sasthavinu)

60

Bhagavathiseva

125

Pirannal Homam(Ayushhomam)

151

Thrisoolapooja (Karyasidhi Pooja)

20

Chandanam Charthu(Shivanum Parvathikkum)

500

Shani Homam

125

Pushpanjali(Sahasranamam)

125

Chandanam Charthu(Upadevan Shivan)

200

Shankabhishekam

7

Mruthyunjaya Pushpanjali

20

Choorunu

25

palabhishekam

7

Bhagyasooktha Pushpanjali

20

Adima

25

Paninneru Abhishekam

7

Ikyamathyasooktha Pushpanjali

20

Vaahana Pooja(Four Wheeler)

101

Karikku Abhishekam

7

Swayamvara Pushpanjali

20

Vaahana Pooja(Two Wheeler)

51

Manjal Abhishekam

7

Ayursooktha Pushpanjali

20

Thaakkol Pooja

25

Kumkuma abhishekam

-

Raktha Pushpanjali

30

Thali Pooja

30

Bhasmabhishekam

7

Shathrusamhara Pushpanjali

20

Charadu Pooja

7

narathala(Upadeva shivanu)

35

Akoramanthra Pushpanjali

20

Maala Pooja

7

Kaivattaka Guruthi

35

Saraswatha Manthra Pushpanjali

20

Thakidu Pooja

10

Jaladhara

20

Thripurasundari Pushpanjali

20

Pithru Pooja

60

Ankicharthu

101

Usha Payasam

45

Nadappanam

5

Archana(Ashtothara Namam)

8

Kadum Payasam

45

Therali

100

Vidhya Rajagopala Manthrarchana

20

Neyyu Payasam

60

Vidhyarambam

35

Santhanagopala Manthrarchana

20

Kootu Payasam

100

Special Deeparadana

501

Rudhra Manthrarchana(Shivanu)

20

Edichu Pizhinju Payasam

300

Niramala

501

Trushtuppu Manthrarchana

20

Arunazhi Payasam

500

Thulabhaaram

100

Dhanwanthari Manthrarchana( Vishnuvinu)

20

Pal Payasam

35

Rahupooja(Sarppangalkku)

100

Usha Pooja

125

Aravana

60

Ayilyam Pooja

30

Ucha Pooja

125

Malaru Nivedhyam

15

Noorum Palum

-

Oru Divasathe Pooja

501

Vella Nivedhyam

25

-

-

Vazhipadu Booking